Společná veřejná schůze občanů svazku

Zápisy z členských schůzí svazku č.2 25.4.2013

Právní výklad zákona o splaškové kanalizaci

Stočné na rok 2014

Stočné je stanoveno na 31 Kč za 1 m3 včetně DPH.

Záloha zůstává nezměněna a činí 720 Kč za osobu na rok.

Paušál byl stanoven na 1100 Kč za osobu trvale přihlášenou na čísle popisném za rok.

Stočné na rok 2014 bylo stanoveno podle pravidel daných SFŽP ve finančně ekonomické analýze s využitím možného snížení o 10%. Výpočet výše stočného podle tohoto nástroje je pro Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota povinný.