Dne 6.5.2009 zasedla komise pro výběr zhotovitele stavby kanalizace ČOV svazku. Vítězem tendru se stalo sdružení firem IMOS ROVINA. Dne 6.9.2009 bylo stavebníkem oficiálně předáno staveniště.

Dne 10.7.2009 proběhl slavnostní poklep základního kamene stavby za účasti čelních představitelů Zlínského kraje, zástupců zhotovitele a zástupců svazku obcí. Stavba byla zahájena výkopem spodní stavby ČOV už v červnu. V červenci byla zahájena stavba č.2 - kanalizace Dolní Lhota a č.4 - Sehradice. Do konce roku 2009 byla na ČOV dokončena hrubá stavba včetně střechy, v Dolní Lhotě byla položena kanalizace ze dvou třetin celkové délky a v Sehradicích jedna čtvrtina celkové délky stokové sítě.

Celkové náklady stavby:

Stavba č.1 ČOV - 43 805 280 Kč

Stavba č.2 Dolní Lhota - 59 220 007 Kč

Stavba č.3 Horní Lhota - 54 550 071 Kč

Stavba č.4 Sehradice - 59 564 593 Kč

Stavba č.5 Slopné - 52 818 148 Kč

TDI (technický dozor) - 6 943 650 Kč

Pozemek - 2 345 000 Kč

Projektová dokumentace - 6 967 093 Kč

Celkové náklady stavby 286 213 788 Kč s DPH 20%. Celá stavba je spolufinancována z peněz EU 76%. z rozpočtu SFŽP 5%, z rozpočtu Zlínského kraje 10% a zbytek je ze zdrojů obcí svazku.

Situace-ST1 

Situace-ST2_1

Situace-ST2_2

Situace-ST2_3

Situace-ST2_4

Situace-ST2_5

Situace-ST3_1

Situace-ST3_2

Situace-ST3_3

Katastrální síť Horní Lhota

Situace-ST4_1

Situace-ST4_2

Situace-ST4_3

Situace-ST4_4

Situace-ST5_1

Situace-ST5_2

Situace-ST5_3

Situace-ST5_4

Situace-ST5_5

Katastrální síť Slopné